วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

แนะนำนักศึกษา

ประวัติส่วนตัว

นายศักดิ์ชาย    อีลา
รหัส  5111116049
หลักสูตรสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์

การศึกษา
ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามแยก อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส
ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนจริยธรรมวิทยา  อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประสบการณ์
เคยทำงานกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

งานอดิเรก
เล่นกีฬา, อ่านหนังสือ
สิ่งที่ชอบ
ชอบในสิ่งที่ถูกต้อง
สิ่งที่ไม่ชอบ
ไม่ชอบในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เพื่อนสนิท
ทุกคนที่เป็นกับผม