วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

18 ส.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักเรียน

17 ส.ค 55


        -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักเรียน

16 ส.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักเรียน

15 ส.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

14 ส.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

10 ส.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

9 ส.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

8 ส.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

7 ส.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

6 ส.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

1 ส.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

30 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

27 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

26 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

25 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

24 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

23 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

20 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

19 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

18 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

17 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

16 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

13 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

12 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณสายชั้น
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
     -ซ้อมวอลเล่ย์บอลให้นักรียน

12 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตาราง
  

11 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตารา

10 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตารา

9 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตารา

5-6 ก.ค 55


    มีการแข่งขันกีฬาสี(ร่มไทรเกมส์) ครั้งที่7 

4 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตารา
    -ช่วยครูประจำสีฟ้าซ้อมกรีฑา

3 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตารา
    -ช่วยครูประจำสีฟ้าซ้อมกรีฑา

2 ก,ค 55

   ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนคาบที่1,3,5 ชั้น ป.5/3,ป.5/1,ป.5/2 ตามตาราง
   ช่วงบ่าย  
-ช่วยครูประจำสีฟ้าสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีฟ้า และร่วมกันร้องเพลงเชียร์กับครูประจำสีฟ้า

29 มิ.ย 55


      ช่วงเช้า
-               ลงชื่อปฏิบัติการ
-               คุมแถวนักเรียน
-               ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-               เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูภาษาอังกฤษ
-               เวลา 10.30-11.30 น. สอนคาบที่ 3
      ช่วงบ่าย                         
-                เวลา 13.00-14.00 น. สอนคาบที่ 4

28 มิ.ย 55


      ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียน
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      ช่วงบ่าย
-        เวลา 13.00-14.00 น. สอนคาบที่ 3
-        ช่วยครูสีร้องเพลงเชียร์

27 มิ.ย 55


      ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียน
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        เวลา 08.30 - 09.30 น. สอนคาบแรก
-        สอนแทนครู
      ช่วงบ่าย
-        ช่วยครูสีร้องเพลงเชียร์

26 มิ.ย 55


        ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียน
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        เวลา 09.30 -10.30 น. สอนคาบที่ 2 ช่วงบ่าย
-        เวลา 14.00-15.00 น. สอนคาบที่ 4
-        ช่วยครูสีร้องเพลงเชียร์

25 มิ.ย 55


ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียนชั้น
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        ประชุมสุดสัปดาห์ สำหรับนักศึกษาฝึกสอน
-        เวลา 10.30-11.30 น. สอนคาบที่ 3
ช่วงบ่าย
-        เวลา 13.00-14.00 น. สอนคาบที่ 4
-        ช่วยครูสีประชุมเชียร์

22 มิ.ย 55

21 มิ.ย 55


      ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียน
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      ช่วงบ่าย
-        เวลา 13.00-14.00 น.
-        ช่วยครูสีร้องเพลงเชียร์

20 มิ.ย 55


     ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียน
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        เวลา 08.30 - 09.30 น. สอนคาบแรก
    ช่วงบ่าย
-        ช่วยครูสีร้องเพลงเชียร์

19 มิ.ย 55

18 มิ.ย 55


ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียน
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        เวลา 10.30 -11.30 น. สอนคาบที่ 3
ช่วงบ่าย
-        เวลา 14.00-15.00 น. สอนคาบที่ 4
-        ช่วยครูสีซ้อมกรีฑา

15 มิ.ย 55


ช่วงเช้า
-        ลงชื่อปฏิบัติการ
-        คุมแถวนักเรียนชั้น
-        ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-        ประชุมสุดสัปดาห์ สำหรับนักศึกษาฝึกสอน
-        เวลา 10.30-11.30 น. สอนคาบที่ 3

14 มื.ย55


ช่วงเช้า
           - ลงชื่อปฎิบัติการ
           - คุมแถวนักเรียน
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
           - จัดเรียงรายชื่อนักเรียน
           - สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
 ช่วงบ่าย
           - คาบที่ 4 สอน
           - คาบที่5 สอนลูกเสือ

13 มิ.ย 55


- ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมนักเรียนทำความสะอาด
             - คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5  และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - ช่วยครูพี่เลี้ยง

12 มิ.ย 55


ช่วงเช้า
          - ลงชื่อปฎิบัติการ
          - คุมนักเรียนทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียน
          - คุมแถวนักเรียนชั้นป. 5
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          - คาบที่ 2 สอน  เวลา 09.30-10.30 น.
ช่วงบ่าย
          - คาบที่ 5 สอน   เวลา 14.00-15.00 น.
          - คุมนักเรียนทำความสะอาดในชั้นเรียน