วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

31 พ.ค 55


เช้า
-         คุมแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ
-         ช่วยนักการภารโรงปรับปรุงโรงรถของโรงเรียน
บ่าย
-         มีสอนตามปกติ
-         สอนวิชาลูกเสือให้กับสายชั้น ป.5
-         พีเลี้ยงซ้อมกีฬาให้นักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น