วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

30 พ.ค 55ช่วงเช้า
-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ
-         ช่วยนักการภารโรงปรับปรุงโรงรถของคณะครู
-         สมัคร blog ให้กับครูพี่เลี้ยง
ช่วงบ่าย
-         เตรียมรายชื่อนักเรียน ป.5 ให้กับครูพีเลี้ยง
                                -          ประชุมประจำเดือนกับคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรในโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น