วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

8 มิ.ย 55


ช่วงเช้า
          - ลงชื่อปฎิบัติการ
          - รับนักเรียนหน้าประตู
          - คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          - คาบที่ 3 สอน ป. 5/2 เวลา 10.30-11.30 น.
ช่วงบ่าย
          - สอนคาบที่ 4 สอน ป. 5/2 เวลา 13.00-14.00 น.
          - คุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น