วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

13 มิ.ย 55


- ลงชื่อปฎิบัติราชการ
             - คุมนักเรียนทำความสะอาด
             - คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5  และทำกิจกรรมหน้าเสาธง
             - ช่วยครูพี่เลี้ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น