วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

9 ก.ค 55


     -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนปกติตามตารา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น