วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

7 มิ.ย 55


ช่วงเช้า
          - คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
ช่วงบ่าย
          - คาบที่ 4 สอน วิชาลูกเสือ เวลา 13.00-14.00 น.
          - ช่วยครูพี่เลี้ยงทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น