วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

2 ก,ค 55

   ช่วงเช้า
   -ลงชื่อการปฏิบัติการ
     -ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      -สอนคาบที่1,3,5 ชั้น ป.5/3,ป.5/1,ป.5/2 ตามตาราง
   ช่วงบ่าย  
-ช่วยครูประจำสีฟ้าสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีฟ้า และร่วมกันร้องเพลงเชียร์กับครูประจำสีฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น