วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

14 มื.ย55


ช่วงเช้า
           - ลงชื่อปฎิบัติการ
           - คุมแถวนักเรียน
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
           - จัดเรียงรายชื่อนักเรียน
           - สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
 ช่วงบ่าย
           - คาบที่ 4 สอน
           - คาบที่5 สอนลูกเสือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น