วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

12 มิ.ย 55


ช่วงเช้า
          - ลงชื่อปฎิบัติการ
          - คุมนักเรียนทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียน
          - คุมแถวนักเรียนชั้นป. 5
          - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          - คาบที่ 2 สอน  เวลา 09.30-10.30 น.
ช่วงบ่าย
          - คาบที่ 5 สอน   เวลา 14.00-15.00 น.
          - คุมนักเรียนทำความสะอาดในชั้นเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น