วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

16 พ.ค 55


ตอนเช้า :
            - รับนักเรียนหน้าประตู
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนวิชาสังคมศึกษาคาบแรก เวลา 09:00-10:00 น. วันนี้เข้าไปแนะนำตัวและให้นักเรียนแนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักก่อนเข้าบทเรียน
ตอนบ่าย :
            - สอนสังคมศึกษาคาบสุดท้าย เวลา 14:00-15:00 น.ห้อง ป.6/4 เข้าไปแนะนำตัวและให้นักเรียนแนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักก่อนเข้าบทเรียน
            - รองผู้อำนวยการชี้แจงเกี่ยวกับการปฐมนิเทศผู้ปกครองในวันพรุ่งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น