วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

23 พ.ค 55


ตอนเช้า :
            - รับนักเรียนหน้าประตู
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - สอนตามปกติ
ตอนบ่าย :
-          ช่วยครูในสายชั้น ป.5
-          พี้เลี้ยงซ้อมก๊ฬาเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น