วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

21 พ.ค 55


ตอนเช้า :
            - รับนักเรียนหน้าประตู
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
            - ถ่ายเอกสารใบงาน ที่ห้องธุรการ
                - สอนตามปกติ
ตอนบ่าย :
-          มีสอนตามปกติ
-          เป็นพี่เลี้ยงซ้อมกีฬาให้แก่เด็กนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น