วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

17 พ.ค 55


ภาคเช้า
- ลงชื่อการปฏิบัติการ
            - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง,คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
            - สอนตามปกติในคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/4
ภาคบ่าย
            -  เวลา 12:30-13:00 น. ได้รับหน้าที่จุดลงทะเบียนผู้ปกครองของเฉพาะสายชั้นป.5 เพราะวันนี้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.6 เวลา 13:00-15:00 น. ได้แนะนำตัวต่อหน้าผู้ปกครอง หลังจากนั้นไปอยู่ตามห้องประจำชั้นของครูพี่เลี้ยง ป.5/4ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น