วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

22 พ.ค 55


ภาคเช้า
ลงชื่อการปฏิบัติการ
 - รับนักเรียนหน้าประตู
 - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.5
- สอนวิชาตามปกติในคาบที่ 3 เวลา 11:00-12:00 น.ห้อง ป.5/1
ภาคบ่าย
- สอนวิชาตามปกติในคาบที่ 4 เวลา 13:00-14:00 น.ห้อง ป.5/2
- สอนกีฬาให้เด็กนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น