วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

29 พ.ค 55


ช่วงเช้า
           - ลงชื่อปฎิบัติการ
           - คุมแถวนักเรียนชั้นป.2
           - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
           - สอนตามปกติ
 ช่วงบ่าย
           - หารูปภาพในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสอนเพื่อที่จะทำกิจกรรมต่างๆ
           - สอนตามปกติ
           - คุมนักเรียนทำความสะอาดในห้องเรียน ก่อนที่จะกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น